Επιτροπές

Δημοτική Επιτροπή (από 2.1.2024 έως την 30η Ιουνίου 2026)

Πρόεδρος - Δήμαρχος Ιωάννης Μαστροκούκος

Τακτικά μέλη παράταξης δημάρχου:
1. Θεοφιλίδης Ιωάννης,2. Λελέκης Μιχαήλ, 3. Μουσελλής Βασίλειος, 4. Χαλίκος Πανορμίτης.

Αναπληρωματικά μέλη παράταξης δημάρχου:
1.Σφουγγαριστός Χαράλαμπος, 2.Καμπουράκης Μιχαήλ, 3.Καναβούρη Χρυσοβαλάντη,4. Τρικοίλης Αναστάσιος.


Τακτικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας :
1. Γαλουζής Ιωάννης, 2. Διακομιχάλης Δημήτριος.


Αναπληρωματικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας:
1. Μαύρος Γεώργιος, 2. Χούλλης Σακελλάριος.

Εκτύπωση Email