Δημοτικό Συμβούλιο

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελείται από τους εξής:

Πρόεδρος: Μαραγκός Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Αλαχούζος Ιωάννης Χρυσόστομος
Γραμματέας: Μαύρου Καλλιόπη

Στη συνέχεια, παρατίθενται τα ονοματεπώνυμα όλων των Δημοτικών Συμβούλων, κατά δημοτική παράταξη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ(ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ)
ΔΙΚΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ ΒΑΛΑΝΤΟΥΛΑ
ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΠΟΠΗ
ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΛΕΛΕΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΛΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΛΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
ΧΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΙΖΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ ΚΡΙΣ
ΡΗΓΑΣ ΜΙΚΕΣ
ΨΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 ΕΛΑΣΣΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Β΄ΕΛΑΣΣΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΖΩΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Γ΄ΕΛΑΣΣΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΧΟΥΛΗΣ ΣΑΚΗΣ  - ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

Εκτύπωση Email