Κάλυμνος, 18-8-2020

Καλείσθε να συμμετέχετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 22η του μηνός Αυγούστου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με:
α) το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019
β) το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID- 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020)
γ) τις με Α.Π. 13818/13-03-2020 & 20930/31-03-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β), (γ) διατάξεις


1. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού-τεχνικού προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2020
2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου :“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙ ΔΡΑΠΕΤΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ”
3. Απευθείας αγορά ακινήτου στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
4. Αποδοχή και Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της Γ΄ δόσης των χρημάτων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2020
5. Άδεια λειτουργίας εκμισθώσεως Μοτοποδηλάτων
6. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού οριζόμενου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Προσλήψεων
7. Λειτουργία του Δημοτικού Σταδίου Καλύμνου το Σάββατο, την Κυριακή και εξαιρέσιμες ημέρες
8. Έγκριση καταστροφής υλικών και αντικειμένων χωρίς αξία του Δήμου Καλυμνίων και εξουσιοδότηση εντεταλμένων για τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Γαβαλάς Νικόλαος

Κάλυμνος, 18-8-2020

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι μετά την έκδοση του ΦΕΚ Αρ. φ. 3088/24-7-2020 (τεύχος β) δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα χορήγησης εφ΄ άπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλό εισόδημα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή του άρθρου 3 του Δήμου διαμονής τους, ενώ βασική προϋπόθεση και κριτήριο για την επιλογή της αίτησης είναι να έχουν αποσυνδεθεί από το Δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και την 30/4/2020 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης, καθώς και για επιπλέον κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο της Υπεύθυνης Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πρόνοιας κας Σεμ. Ψαρομπά (τηλ.22433-60109).

Από το Γραφείο Δημάρχου
Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Κάλυμνος, 18-8-2020

Αναφορικά με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους» που αφορά και τον Δήμο μας, ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας, ότι έχουν ήδη αναρτηθεί από τις 3/8/2020 οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, όσων πρόκειται να απασχοληθούν σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου της Καλύμνου.
Υπενθυμίζουμε ότι για το Δήμο Καλυμνίων έχει εγκριθεί η κάλυψη 75 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων για τη στελέχωση υπηρεσιών .
Εφιστούμε την προσοχή σε όσους βρίσκονται στην οριστική λίστα επιτυχόντων και δέχονται προσωπική ειδοποίηση από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ Κω, ότι οφείλουν να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως εντός 5 ημερών από την προσωπική ειδοποίησή τους από τον ΟΑΕΔ Κω, στο Γραφείο ΟΑΕΔ Καλύμνου (τηλ.22430-51614), προκειμένου να λάβουν την συστατική επιστολή και στη συνέχεια στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καλυμνίων (τηλ. 22433-60125) προκειμένου να προσκομίσουν περαιτέρω δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της πρόσληψής τους.
Η πρόσληψη των επιτυχόντων θα ολοκληρωθεί εντός ενός μήνα, από την ανάρτηση των οριστικών πινάκων.

Από το Γραφείο Δημάρχου Επικοινωνίας
& Δημοσίων Σχέσεων

Κάλυμνος, 17-8-2020

Στις 15 Αυγούστου ανήμερα του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 4.00μμ ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπου στη Χώρα της Καλύμνου.
Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο Δήμαρχος κος Δ. Διακομιχάλης και ανέλαβε τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων στην προσπάθεια κατάσβεσης.
Από τις 4.45, από την κλειστή στροφή του Άργους όπου βρισκόταν προκειμένου να έχει οπτική επαφή σε όλο το μέτωπο, συντόνιζε όλη την επιχείρηση κατάσβεσης σε άμεση επαφή με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες (Πυροσβεστική Κω, Ρόδου, Σύρου) και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
Η επικίνδυνη αυτή πυρκαγιά σε ένα πολύ δύσκολο σημείο με δύσβατο ανάγλυφο, και σε μια ημέρα ιδιαίτερη που όλος ο κόσμος γιορτάζει με τις οικογένειές του, τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο και τελικά σβήστηκε χωρίς να προκληθεί κανένα πρόβλημα στα παρακείμενα σπίτια και κατορθώθηκε να σωθεί ακόμα και το μικρό δασάκι που υπάρχει στην περιοχή.
Με τον άρτιο συντονισμό, του οποίου την αποκλειστική ευθύνη είχε ο ίδιος ο Δήμαρχος, κατορθώθηκε να σπεύσουν άμεσα στην περιοχή οι εξής δυνάμεις :
οι 9 εποχικοί επαγγελματίες πυροσβέστες που εκτελούν ήδη την υπηρεσία τους νησί μας, ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω με 4 επαγγελματίες πυροσβέστες, οι συμπατριώτες μας εθελοντές πυροσβέστες που πλαισιώνουν τον Πυροσβεστικό Σταθμό του νησιού μας, περισσότεροι από 20 Καλύμνιοι Εθνοφύλακες, το ειδικό Πυροσβεστικό ελικόπτερο που πραγματοποίησε 9 ρίψεις στη φλεγόμενη περιοχή καθώς και πλήθος απλών πολιτών που συνέτρεξαν αυθόρμητα να προσφέρουν τη βοήθεια τους στην προσπάθεια της κατάσβεσης.
Αναφορικά με δελτία τύπου που κυκλοφόρησαν και ειδικότερα με την ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης του κου Σ. Χούλλη για δήθεν ανυπαρξία προληπτικών μέτρων εκ μέρους της Δημοτικής αρχής, του υπενθυμίζουμε ορισμένα γεγονότα τα οποία σκοπίμως αγνοεί:

1. Με ενέργειες της παρούσας δημοτικής αρχής και μετά από σχετικό αίτημα για στελέχωση του Πυροσβεστικού Σταθμού της Καλύμνου με 10 επαγγελματίες πυροσβέστες, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νησί μας 9 εποχικοί πυροσβέστες.
Οι εποχικοί αυτοί υπάλληλοι θα στελεχώνουν τον Πυροσβεστικό Σταθμό της Καλύμνου κάθε χρόνο -για τα επόμενα 5 χρόνια- κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

2. Με συνεχείς και επίμονες προσπάθειες ο Δήμαρχος επιδιώκει, μέσα από παρεμβάσεις του στα αρμόδια Υπουργεία, τη δημιουργία Πυροσβεστικού Κλιμακίου με μόνιμους επαγγελματίες πυροσβέστες.
3. Σχετικά με τη μη ύπαρξη πυροσβεστικού κρουνού στην περιοχή, προφανώς ξεχνάει ότι και ο ίδιος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και γνωρίζει την εκτέλεση του έργου για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή, κάτι που αποδεικνύεται από το όρυγμα και τις σωληνώσεις, που βρίσκονταν αναπτυγμένες στην περιοχή, καθώς λόγω της υψομετρικής διαφοράς που υφίσταται δεν μπορεί να υπάρξει πυροσβεστικός κρουνός στο συγκεκριμένο σημείο και ούτε υδρεύονται τα σπίτια της περιοχής.
4. Αναφορικά με το θέμα του ΧΑΔΑ -από το ίδιο δελτίο τύπου- συστήνω στον κο Χούλλη να επισκεφθεί το γραφείο μου προκειμένου να ενημερωθεί υπεύθυνα για την πορεία και εξέλιξη των διαδικασιών ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων για το έργο, οι οποίες βρίσκονται ήδη στο τελικό στάδιο, γιατί με αυτά που αναφέρει εκτίθεται ο ίδιος ανεπανόρθωτα.

Τέλος, ο κος Δήμαρχος θα ήθελε να απευθύνει προσωπικά τις θερμές ευχαριστίες του σε όλους όσους συνέβαλαν με κάθε μέσο στην επιχείρηση κατάσβεσης και ειδικότερα :
Στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω, που είχε την επιχειρησιακή ευθύνη της κατάσβεσης της πυρκαγιάς.
Στον Υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω κο Ελευθ. Καπετανικόλα για τη παρουσία του καθώς και τους 4 επαγγελματίες πυροσβέστες από την Κω .
Στους εποχικούς επαγγελματίες πυροσβέστες που στελεχώνουν το Πυροσβεστικό Σταθμό Καλύμνου, οι οποίοι βρίσκονταν σε 24ωρη επιφυλακή και μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Στους Εθνοφύλακες της Καλύμνου που συνέτρεξαν αμέσως με κάθε μέσο.
Στους ιδιώτες επαγγελματίες που προσέφεραν τον ειδικό εξοπλισμό των επιχειρήσεών τους στην επιχείρηση κατάσβεσης ( βυτία και υδροφόρες ).
Σε όλους τους συμπατριώτες μας εθελοντές που προσήλθαν αυθόρμητα και με υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς συνέβαλαν με τις δυνάμεις τους στην κατάσβεση.

Από το Γραφείο Δημάρχου
& Επικοινωνίας

Κάλυμνος, 12-8-2020

Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι λόγω των εντεινόμενων νέων μέτρων προστασίας από την μετάδοση του κορωνοϊού και τις δυσχέρειες αυστηρής τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων για συγκεντρώσεις σε ανοικτούς χώρους, οι προγραμματισμένες στο Θέατρο Χώρας εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και οι παραστάσεις θερινού κινηματογράφου, ματαιώνονται.
Ο Δήμος Καλυμνίων ολοκλήρωσε με επιτυχία την περίφραξη και προστασία του Θεάτρου Χώρας, την υποδομή για κινηματογραφικές προβολές, τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τον ευπρεπισμό του χώρου, που είναι πλέον άρτιος για μελλοντικές εκδηλώσεις.
Προέχει όμως η υγεία των συμπολιτών μας, τους οποίους καλούμε να κάνουν υπομονή μέχρι να ξεπερασθεί η πρωτοφανής κρίση και να επανέλθουμε στην ασφαλή διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων που όλοι επιθυμούμε. Οι εικαστικές, φωτογραφικές και ιστορικές εκθέσεις στο εσωτερικό και τον προαύλιο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού & Ιστορίας, γίνονται κανονικά με τήρηση όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων.

Η Υπεύθυνη Πολιτισμού

Μαγκάκη Ρένα

Κάλυμνος, 3-8-2020

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού του Δήμου Καλυμνίων, ενημερώνει ότι:
1. Η λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλύμνου μέχρι σήμερα είναι σύμφωνη με όλους τους προβλεπόμενους κανόνες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τα πρωτόκολλα των αρμοδίων αρχών.
2. Η χρήση του Κολυμβητηρίου γίνεται πάντα με πλήρη συνεργασία και συνεννόηση με τις διοικήσεις και τους προπονητές και των δύο Κολυμβητικών Συλλόγων και δεν υπάρχει έως σήμερα κανένα πρόβλημα.
3. Κανένας χρήστης του Κολυμβητηρίου δεν έχει νοσήσει μέχρι σήμερα με covid 19.
4. Διαβεβαιώνουμε όλους τους δημότες μας ότι με την προσπάθεια όλων το Κολυμβητήριο της Καλύμνου είναι, ίσως, ο πιο ασφαλής χώρος άθλησης.
5. Τέλος παρακολουθώντας τις εξελίξεις της πανδημίας σε πανελλήνιο επίπεδο των τελευταίων ημερών δηλώνουμε ότι, εναρμονιζόμενοι με τις αποφάσεις και τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας του Δήμου, το Κολυμβητήριο και όλα τα κλειστά γήπεδα – γυμναστήρια του Δήμου θα παραμείνουν σε αναστολή λειτουργίας μέχρι νεοτέρας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού
Γιαννικουρης Νικήτας

Το έντυπο φυλλαδιο για το Πολιτιστικό καλοκαίρι 2020 μπορείτε να το βρείτε στο Δημαρχείο, στο Κέντρο Πολιτισμού (ισόγειο Πνευματικού Κέντρου) και στο Γραφείο Τουρισμού!

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates