Κάλυμνος, 3-2-2021

Ενημερώνουμε τον Καλυμνιακό λαό και ιδιαίτερα τους επιχειρηματίες του  νησιού μας, ότι δυστυχώς για ακόμη μια φορά, επιτήδειοι απατεώνες χρησιμοποιώντας σε τηλεφωνική επικοινωνία  τα ονόματα των αντιδημάρχων κ. Ηλία Τσέρου και κας  Ρένας Μαγκάκη, προσπάθησαν και δυστυχώς κατάφεραν, να αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό από επιχειρηματία συμπολίτη μας. Η Δημοτική Αρχή απευθύνθηκε ήδη στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου ,προκειμένου να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες νομικές ενέργειες. Άμεσα επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου στη Ρόδο, προκειμένου να ενημερωθούν το συντομότερο δυνατόν  όλοι οι επιχειρηματίες της Καλύμνου. Απευθύνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας να μην προβαίνουν ΠΟΤΕ σε οικονομικές συναλλαγές μέσα από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις .Όπως ήδη επισημάναμε και σε προγενέστερο Δελτίο Τύπου (29/1/2021) όλες οι οικονομικές συναλλαγές του Δήμου προϋποθέτουν γραφειοκρατικές διαδικασίες και δε γίνονται ΠΟΤΕ τηλεφωνικά. Το  Α.Τ. Καλύμνου διερευνά την υπόθεση.

Από το Γραφείο Δημάρχου

Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Κάλυμνος, 2-2-2021

  Καλείστε να συμμετέχετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 8η του μηνός Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με:

α) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 6882/31.01.2021 (ΦΕΚ 346/31.01.2021 τεύχος Β’) με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/29.01.2021 (ΦΕΚ 341/29.01.2021 τεύχος Β') β) την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20] (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020)

γ) την ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ.1387/25.01.2021  

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το υπ΄αριθμ. 687/19-01-2021 αίτημα των αγροτών παραγωγών Καλύμνου
  2. Γνωμοδότηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 15544/02-03-2016 (Ο.Ε.) Απόφασης Γ.Γ. Α.Δ. Αιγαίου ως προς τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων και την δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας θαλάσσιας έκτασης 72 στρεμμάτων αποτελούμενης από τρία (3) πάρκα εκτροφής , ετήσιας δυναμικότητας 2.947,5  τόνους Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων μετά από τη μετατόπιση της θαλάσσιας έκτασης 52 στρ. σε απόσταση μικρότερη των 250μ. από τα όρια της αρχικά μισθωμένης  θαλάσσιας έκτασης στη θέση Τοίχος Χαλή και την μετεγκατάσταση  της θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων από τη θέση Βρουλίδια στη θέση Τοίχος Χαλή,  Δήμου Καλυμνίων,, με φορέα υλοποίησης του έργου την εταιρεία ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
  3. Αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα παροχής της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ»
  4. Πρόταση προώθησης-προβολής της Καλύμνου σε συνεργασία με τον Tour Operator Jet2
  5. Λήψη απόφασης για την υπογραφή της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος
  6. Συμμετοχή του Δήμου Καλυμνίων στο πρόγραμμα της Δακοκτονίας για το έτος 2021
  7. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπόμενου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίας κινητής τηλεφωνίας
  8. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Καλυμνίων                                                                  

                                                                                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                               Γαβαλάς Νικόλαος

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021 14:54

Δελτίο τύπου

Κάλυμνος, 29-1-2021

Ενημερώνουμε τον Καλυμνιακό Λαό  πως χθες Πέμπτη 28/1/2021 επιτήδειοι απατεώνες χρησιμοποιώντας το όνομα του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Ηλία Τσέρου , προσπάθησαν να αποσπάσουν με δόλο μεγάλα χρηματικά ποσά από τους συμπατριώτες μας και συγκεκριμένα από γνωστά ιχθυοπωλεία του νησιού. Οι επιτήδειοι έκαναν μεγάλες τηλεφωνικές παραγγελίες  εξ΄ονόματος του κ. Τσέρου  και στη συνέχεια προσποιούμενοι πως έγινε λάθος στην αναγραφή του ποσού , ζητούσαν να τους επιστρέψουν δήθεν τα επιπλέον χρήματα. Δυστυχώς παρόμοιο περιστατικό έλαβε χώρα προ τριμήνου με πρατήρια άρτου. Αμέσως ενημερώθηκε το Α.Τ. Καλύμνου το οποίο έσπευσε να ενημερώσει όλους τους αντίστοιχους επιχειρηματίες προκειμένου να μην εξαπατηθούν. Η υπόθεση διερευνάται από τις Αρχές. Παρακαλούμε θερμά τους συμπολίτες μας να διασταυρώνουν πάντα τέτοιου είδους πληροφορίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και να μην καταθέτουν ΠΟΤΕ χρήματα. Κάθε εγχρήματη συναλλαγή με τον Δήμο προϋποθέτει συγκεκριμένες γραφειοκρατικές ενέργειες και διαδικασίες οι οποίες ποτέ δε γίνονται με τηλεφωνική συνεννόηση.    

 

 Από το Γραφείο Δημάρχου

Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021 14:49

Δελτίο τύπου για χθεσινή πυρκαγιά

Κάλυμνος, 22-1-2021

 Μετά από το συμβάν της χτεσινής πυρκαγιάς στον χώρο του ΧΥΤΑ και τις θλιβερές εικόνες που αντικρίσαμε χτες ,η Δημοτική Αρχή θεώρησε αναγκαίο να δοθούν στη δημοσιότητα οι απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με την πορεία του έργου και τις ενέργειες που έγιναν τον τελευταίο ενάμιση χρόνο που διοικεί τον Δήμο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν παρεμβάσεις στον χώρο  είναι η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2020.Ολοκληρώθηκε και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο . Από το σημείο αυτό για να εγκριθεί η μελέτη  πρέπει να πάρει έγκριση από 9 διαφορετικές υπηρεσίες. Αυτό ήταν και το πιο χρονοβόρο , γιατί στην πραγματικότητα μεσολαβούσαν 9 στάδια που για το καθένα ξεχωριστά ο Δήμαρχος έπρεπε να στέλνει έγγραφα να παίρνει τηλέφωνα και να ασκεί πίεση με κάθε τρόπο. Προ ημερών ακόμα , εξασφαλίστηκε η τελευταία έγκριση και ο πλήρης φάκελος κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων. Μέσα στην προσεχή εβδομάδα θα υπάρχει η  τελική  έγκριση της μελέτης την οποία θα διαβιβάσουμε στον νέο φορέα της Περιφέρειας, στον οποίο συμμετέχει ο Δήμος με το ποσό των 95000ευρώ και ο οποίος έχει την πλήρη και απόλυτη αρμοδιότητα για την ένταξη του έργου για χρηματοδότηση και θα είναι ο φορέας που θα κάνει διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου.

Εντούτοις, η χθεσινή φωτιά με τον τρόπο που εκδηλώθηκε, τη στιγμή που εκδηλώθηκε, στο σημείο που εκδηλώθηκε μετά την  αποχώρηση του φύλακα, ο οποίος δεν ανέφερε τίποτα, δημιουργεί  πολλά αναπάντητα ερωτηματικά και γι’ αυτό την προσεχή Τρίτη (αφού περάσει από Οικονομική Επιτροπή) με εντολή Δημάρχου θα κατατεθεί μήνυση κατά αγνώστου δεδομένου ότι δεν ήταν μια φωτιά σαν τις προηγούμενες που έχουν λάβει χώρα στον χώρο αυτό.

Κατανοούμε απόλυτα την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών. Το θέμα μας αγγίζει με την ίδια ένταση, όσο και κάθε πολίτη ξεχωριστά. Άλλωστε τόσο εμείς όσο και οι οικογένειες μας υπομένουμε τις βλαβερές συνέπειες στον ίδιο βαθμό.

 Από το Γραφείο Δημάρχου

Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Κάλυμνος, 21-1-2021

Προς: 

Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού

Υπ΄όψιν Πρωθυπουργού

κου Κυριάκου Μητσοτάκη

Θέμα: Επείγουσα αντιμετώπιση ζητήματος παραγωγών Καλύμνου

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ

Βρίσκομαι στην ανάγκη να απευθυνθώ σε εσάς προσωπικά, για το θέμα της καταστροφής των τοπικών παραγωγών εσπεριδοειδών της Καλύμνου, το οποίο εδώ και εβδομάδες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε απευθυνόμενοι στα αρμόδια Υπουργεία.

Εξ αιτίας του γεγονότος ότι το νησί μας είναι το μοναδικό που βρίσκεται στην κόκκινη ζώνη -με ήδη τρία διαδοχικά λοκ-ντάουν και ειδικά περιοριστικά μέτρα- ζητήσαμε να εξαιρεθούν οι τοπικοί παραγωγοί εσπεριδοειδών (πορτοκάλια, μανταρίνια) και να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους στη χερσαία ζώνη λιμένα, με όλα τα προστατευτικά μέτρα και σε πάγκους με αποστάσεις 30-40 μέτρων ο καθένας από τον άλλο.

Κανένας συνωστισμός δεν θα υπήρχε σε μια τέτοια περίπτωση, όπως το είχαμε ζητήσει. Ωστόσο παρά τις επίμονες και αγωνιώδεις εκκλήσεις  μας κάτι τέτοιο δεν στάθηκε δυνατό να επιτραπεί στους παραγωγούς, καθώς όπως αποδείχθηκε απευθυνόμασταν σε ώτα μη ακουόντων.

Αναγκάζομαι να κάνω αυτή την παρέμβαση σε εσάς, καθώς με το κύρος σας μπορείτε να παρέμβετε ούτως ώστε να αποζημιωθούν –έστω- οι παραγωγοί της Καλύμνου για την φετινή παραγωγή τους που έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά , τόσο λόγω των κακών καιρικών συνθηκών όσο και κυρίως λόγω της μη δυνατότητας διάθεσής τους  στην τοπική αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρωθυπουργέ, εάν η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων η οποία θα συνεδριάσει αύριο 22/1/2021 αποδεσμεύσει την Κάλυμνο από τις κόκκινες περιοχές, οι τοπικοί παραγωγοί δεν θα αναμένουν την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, αλλά θα αρχίσουν από το Σάββατο το πρωί να πωλούν τα προϊόντα τους στη χερσαία ζώνη λιμένα με τις αποστάσεις και τα μέτρα που προβλέπονται. 

Εάν δεν γίνει και αυτό, να έχετε υπ΄όψιν ότι οι παραγωγοί έχοντας φθάσει πλέον σε σημείο απελπισίας, σκοπεύουν να αδειάσουν όλη την παραγωγή τους μπροστά από το Δημαρχιακό μέγαρο εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την έντονη διαμαρτυρία τους.

Σημειώνουμε τέλος ότι ο Δήμος μας αγοράζοντας 10 τόνους της παραγωγής τους, προσπαθεί με όσες δυνάμεις διαθέτει να στηρίξει -έστω στοιχειωδώς- τους τοπικούς παραγωγούς, που δεν διαθέτουν άλλους πόρους εκτός από την παραγωγή και πώληση των εσπεριδοειδών κάτι που για φέτος έχει καταστραφεί ολοσχερώς .

                                                Με βαθύτατη εκτίμηση

                                         Ο Δήμαρχος  Καλυμνίων  

                                            Δημήτριος Ελ. Διακομιχάλης

Κάλυμνος, 20-1-2021

 

Κύριε Σκεύο Κουτούζη,

        Διάβασα με μεγάλη προσοχή την επιστολή σας. Προσπάθησα να βρω για ποιο ακριβώς πράγμα μέμφεστε τη Δημοτική Αρχή. Δε βρήκα τίποτα συγκεκριμένο.  Αοριστολογίες και γενικότητες.

       Ο Δήμος άραγε ευθύνεται για την καραντίνα; Αυτό πιστεύετε ; Και πότε η Δημαρχία κατηγόρησε τους αγρότες ότι διασπείρουν τον ιό ;Ο Δήμος είναι άραγε αυτός που έχει την ευθύνη τήρησης των μέτρων ;

       Μορφωμένος άνθρωπος είστε και θα περίμενε κανείς να αναφερθείτε συγκεκριμένα και στοιχειοθετημένα στις κατηγορίες σας εναντίον του Δήμου. Για ποιο ακριβώς πράγμα τον κατηγορείτε. Εντούτοις το μόνο που προκύπτει από τα γραφόμενά σας είναι μια σωρεία δριμύτατων αυθαίρετων και ανυπόστατων κατηγοριών.

       Περιμένουμε λοιπόν τις απαραίτητες διευκρινίσεις.                                                                                   

  Ο Δήμαρχος  Καλυμνίων

Δημήτριος Ελ. Διακομιχάλης

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 14:27

Συγχαρητήρια επιστολή Δημάρχου

Πατήστε στα συνημμένα αρχεία

Κάλυμνος, 8-1-2021

Σήμερα Σάββατο και ώρα 17.00 μ.μ. συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα τη λήψη απόφασης για παράταση της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού μας. Η απόφαση πέρασε κατά πλειοψηφία και καταψηφίστηκε από δύο δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του κ. Μαστροκούκου. Η απόφαση αποστέλλεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ,στον Υπουργό Υγείας και στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων . Μέχρι την τελική απόφαση της Κυβέρνησης μετά το αίτημά μας, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, ξεκινώντας τα μαθήματα από την προσεχή Δευτέρα.

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates