Συνεδριάσεις ΔΣ και επιτροπών

Κάλυμνος, 28-3-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 28η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού για τα έτη 2020-2023 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 10/20616/20-03-2019

Το κατεπείγον της σύγκλησης από το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του αιτήματος είναι η σημερινή 28η/03/2019 και πρέπει άμεσα ο Δήμος να προχωρήσει στον ανωτέρω προγραμματισμό και να τον αποστείλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ποθητός Μαγκούλιας

Κάλυμνος, 22-3-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 26η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Κάλυμνος, 1-3-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 5η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Κάλυμνος, 21-2-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 25η του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019 13:56

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 15-2-19

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 19η του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019 14:40

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 25-1-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 30η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Κάλυμνος, 23-1-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 23η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά της συμφωνίας των Πρεσπών

Το κατεπείγον της σύγκλησης προκύπτει λόγω του περιορισμένου χρόνου που απέμεινε για την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ποθητός Μαγκούλιας

Κάλυμνος, 14-1-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 18η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Κάλυμνος, 17-12-2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 22η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ανάκληση των υπ΄αριθμ. 9/2018 & 99/2018 αποφάσεων του Δ.Σ.
2. Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων
3. Υποβολή προτάσεων μελετών για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027
4. Ορισμός υπολόγου διαχειριστή του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ»
5. Εξέταση αιτήματος πολιτιστικού συλλόγου Σκαλίων
6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής-βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ποθητός Μαγκούλιας

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates