Συνεδριάσεις ΔΣ και επιτροπών

Κάλυμνος, 12-10-2015

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,  την  14η του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 12:00.

.

Κάλυμνος, 5-10-2015

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  9η του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14:00.

.

Κάλυμνος, 2-10-2015

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επι-τροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την  2η του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 13:30.

1. Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την παροχή υπηρεσίας «Διοργάνωση Αναρριχητικού Φεστιβάλ Καλύμνου»

2. Σύσταση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Διοργάνωση Αναρρι-χητικού Φεστιβάλ Καλύμνου»

Το κατεπείγον προκύπτει από το γεγονός ότι η ανάθεση διοργάνωσης θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισμό και οι ημερομηνίες είναι άκρως καταληκτικές και επείγουσες. 

 

                                                                                                 Ο Πρόεδρος

.
Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2015 11:01

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 30-9-2015

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 6η του μηνός Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα  19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

.
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 14:25

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Κάλυμνος, 23-9-2015

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επι-τροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  28η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14:00.

.

Κάλυμνος, 24-9-2015

Διά της παρούσης καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα την 24η του μηνός Σεπτέμβρη 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων:

.

Κάλυμνος, 14-9-2015

Διά της παρούσης καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 18η του μηνός         Σεπτέμβρη 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων:

.

Κάλυμνος, 14-9-2015

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  18η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 13:30.

.

Κάλυμνος, 7-9-2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα την  7η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 13:00.

.

Κάλυμνος, 31-8-2015

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

1.Διά της παρούσης καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνε-δρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (όροφος Πνευματικού Κέντρου) την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00.

.