Συνεδριάσεις Επιτροπών

Συνεδριάσεις Επιτροπών (142)

Κάλυμνος, 8-7-2016

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 12η  του μηνός Ιουλίου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 13.00’’.

Κάλυμνος, 8-7-2016

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  11η  του μηνός Ιουλίου  2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 12.00’’.

Κάλυμνος, 5-7-2016

Διά της παρούσης καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 8η του μηνός Ιουλίου  2016, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00 για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων:

Κάλυμνος, 5-7-2016

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  05η  του μηνός Ιουλίου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14.00’’.

1. Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΙΩΝΝΗΣ

Πρόεδρος Ο.Ε.

Κάλυμνος, 27-6-2016

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  1η  του μηνός Ιουλίου  2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 13.00’’.

Κάλυμνος, 27-6-2016

Διά της παρούσης καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (πρώην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 27η του μηνός Ιουνίου  2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00 για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων:

Κάλυμνος, 21-6-2016

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη * συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  22η  του μηνός Ιουνίου  2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 12.00’’.

Κάλυμνος, 2-6-2016

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  3η του μηνός Ιουνίου  2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14.00’’.

Κάλυμνος, 30-05-2016

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  30η του μηνός Μαΐου  2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14.00’’.

1. Διάθεση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες μετακίνησης-διαμονής του Τσουγκράνη Μιχαήλ στην Αυστραλία

Ο Αντιπρόεδρος

Μουσελλής Εμμανουήλ

Κάλυμνος, 23-5-2016

Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την  27η του μηνός Μαΐου  2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 14.00’’.