Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (253)

Κάλυμνος, 31-5-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 4η του μηνός Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση τριών (3) μηνών για τις ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου
2. Σύσταση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙ-ΔΡΑΠΕΤΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ποθητός Μαγκούλιας

Κάλυμνος, 21-5-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου σήμερα 21η του μηνός Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Π/Υ Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2019

Το κατεπείγον της σύγκλησης προκύπτει από το γεγονός ότι μετά την έκδοση της ΚΥΑ 36931/14.05.2019 (ΦΕΚ 1677/14.05.2019 τεύχος B’) με την οποία συγκροτούνται ειδικά εκλογικά συνεργεία που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26 Μαΐου 2019, των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26 Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους της 2 Ιουνίου 2019 και την ΚΥΑ 36932/14.05.2019 με την οποία καθορίζεται η εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των ανωτέρω ειδικών εκλογικών συνεργείων, πρέπει να πραγματοποιηθεί αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, ώστε να εγγραφεί η έκτακτη κρατική χρηματοδότηση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ποθητός Μαγκούλιας

Κάλυμνος, 2-5-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 2η του μηνός Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Π/Υ - 4ης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2019
2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλυμνίων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
3. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Π/Υ του νομικού προσώπου με την επωνυμία Δ.Λ.Τ.Κ. οικονομικού έτους 2019
4. Εξειδικεύσεις πιστώσεων προϋπολογισμού

Το κατεπείγον της σύγκλησης προκύπτει ως ακολούθως:
 Για το 1ο και το 2ο θέμα κρίνεται άμεση η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α., προκειμένου να εγκριθεί η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ». Η κατασκευή περιμετρικού δρόμου υπόκειται σε θέματα εθνικής ασφάλειας καθώς επίσης και αποσυμφόρησης του κεντρικού οδικού άξονα του νησιού.
 Για το 3ο θέμα πρέπει να εγκριθεί η αναμόρφωση Π/Υ του Δ.Λ.Τ.Κ. , προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή οικονομική λειτουργία του νομικού προσώπου.
 Για το 4ο θέμα πρέπει άμεσα να εξειδικευτούν πιστώσεις για την ανανέωση ετήσιας συνδρομής ιστοτόπων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ποθητός Μαγκούλιας

Κάλυμνος, 15-4-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 19η του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Κάλυμνος, 5-4-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 9η του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 71/2019 απόφασης Δ.Σ. περί 1ης Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Καλυμνίων και Νομικών Προσώπων αυτού οικονομικού έτους 2019
2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Π/Υ - 3ης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2019
3. Yποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»
4. Εξέταση αιτήματος Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας για τη συνδιοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας 2019 στο νησί της Καλύμνου
5. Εξέταση αιτήματος Ένωσης Καλυμνίων Αττικής
6. Εξέταση αιτήματος αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Σοφού Μαρίας στην περιοχή Βοθύνοι Καλύμνου
7. Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών για το έργο: «Ολοκλήρωση οικοδομικών εργασιών στο κτήριο των Τεχνικών Υπηρεσιών»
8. Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών για το έργο: «Ανακαίνιση – Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων»
9. Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών για το έργο: «Ανέγερση Τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου- πρώην Καρπάθειο»
10. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη συγκρότηση των επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων:
 «Τσιμεντόστρωση δρόμου στο Μελιτσάχα»
 «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων»
 «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Παλιά Σφαγεία έως Θέρμα»
 «Μόνωση στέγης 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόθιας Καλύμνου»
 «Μόνωση στέγης 3ου Δημοτικού Σχολείου Πόθιας Καλύμνου»
11. Αποδοχή χρήσης πυροσβεστικού οχήματος μάρκας STAYER
12. Λήψη απόφασης για την έκτακτη οικονομική επιχορήγηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης
13. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Εκμισθώσεως Μοτοποδηλάτων στην κα Περσελή Άννα
14. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 84/2019 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού ανώτατου ορίου για την κάλυψη εξόδων διαμονής αποσπασμένων υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
15. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 36/2019 απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Καλύμνου με θέμα «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΥΑΚ προς Δήμο Καλύμνου»
16. Ορισμός μελών στην Γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων κατόπιν αιτήματος του Δ.Λ.Τ.Κ.
17. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως «πολυσύχναστων ή μη»
18. Εξειδικεύσεις πιστώσεων ποσών σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής-βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών
20. Έγκριση μετακίνησης αιρετών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ποθητός Μαγκούλιας

Κάλυμνος, 28-3-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 28η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού για τα έτη 2020-2023 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 10/20616/20-03-2019

Το κατεπείγον της σύγκλησης από το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του αιτήματος είναι η σημερινή 28η/03/2019 και πρέπει άμεσα ο Δήμος να προχωρήσει στον ανωτέρω προγραμματισμό και να τον αποστείλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ποθητός Μαγκούλιας

Κάλυμνος, 22-3-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 26η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Κάλυμνος, 1-3-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 5η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Κάλυμνος, 21-2-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 25η του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019 13:56

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 15-2-19

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 19η του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: