Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (208)

Κάλυμνος, 15-4-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 19η του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Κάλυμνος, 5-4-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 9η του μηνός Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 71/2019 απόφασης Δ.Σ. περί 1ης Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Καλυμνίων και Νομικών Προσώπων αυτού οικονομικού έτους 2019
2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Π/Υ - 3ης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλυμνίων οικονομικού έτους 2019
3. Yποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»
4. Εξέταση αιτήματος Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας για τη συνδιοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας 2019 στο νησί της Καλύμνου
5. Εξέταση αιτήματος Ένωσης Καλυμνίων Αττικής
6. Εξέταση αιτήματος αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Σοφού Μαρίας στην περιοχή Βοθύνοι Καλύμνου
7. Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών για το έργο: «Ολοκλήρωση οικοδομικών εργασιών στο κτήριο των Τεχνικών Υπηρεσιών»
8. Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών για το έργο: «Ανακαίνιση – Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων»
9. Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών για το έργο: «Ανέγερση Τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου- πρώην Καρπάθειο»
10. Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη συγκρότηση των επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων:
 «Τσιμεντόστρωση δρόμου στο Μελιτσάχα»
 «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων»
 «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού από Παλιά Σφαγεία έως Θέρμα»
 «Μόνωση στέγης 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόθιας Καλύμνου»
 «Μόνωση στέγης 3ου Δημοτικού Σχολείου Πόθιας Καλύμνου»
11. Αποδοχή χρήσης πυροσβεστικού οχήματος μάρκας STAYER
12. Λήψη απόφασης για την έκτακτη οικονομική επιχορήγηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης
13. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Εκμισθώσεως Μοτοποδηλάτων στην κα Περσελή Άννα
14. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 84/2019 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού ανώτατου ορίου για την κάλυψη εξόδων διαμονής αποσπασμένων υπαλλήλων του ΕΚΑΒ
15. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 36/2019 απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. Καλύμνου με θέμα «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΥΑΚ προς Δήμο Καλύμνου»
16. Ορισμός μελών στην Γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων κατόπιν αιτήματος του Δ.Λ.Τ.Κ.
17. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιών ως «πολυσύχναστων ή μη»
18. Εξειδικεύσεις πιστώσεων ποσών σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
19. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής-βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών
20. Έγκριση μετακίνησης αιρετών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Ποθητός Μαγκούλιας

Κάλυμνος, 28-3-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 28η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού για τα έτη 2020-2023 σύμφωνα με την Εγκύκλιο 10/20616/20-03-2019

Το κατεπείγον της σύγκλησης από το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του αιτήματος είναι η σημερινή 28η/03/2019 και πρέπει άμεσα ο Δήμος να προχωρήσει στον ανωτέρω προγραμματισμό και να τον αποστείλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ποθητός Μαγκούλιας

Κάλυμνος, 22-3-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 26η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Κάλυμνος, 1-3-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 5η του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Κάλυμνος, 21-2-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 25η του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019 13:56

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 15-2-19

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 19η του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019 14:40

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 25-1-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 30η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Κάλυμνος, 23-1-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 23η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά της συμφωνίας των Πρεσπών

Το κατεπείγον της σύγκλησης προκύπτει λόγω του περιορισμένου χρόνου που απέμεινε για την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ποθητός Μαγκούλιας

Κάλυμνος, 14-1-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 18η του μηνός Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates