Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 08:13

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου - Ορθή επανάληψη

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 14η του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:


1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Π/Υ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικός-Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων ΜΑΝΑ - Ιωάννα Καρπάθιου» οικονομικού έτους 2017
2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Π/Υ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικός-Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων ΜΑΝΑ - Ιωάννα Καρπάθιου» οικονομικού έτους 2017
3. Αίτημα προς το Δ.Σ. για την υποστήριξη του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικός-Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων ΜΑΝΑ - Ιωάννα Καρπάθιου» από την Οικονομική, Ταμειακή και Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων
4. Εξέταση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 12332/07-07-2017 εισήγησης της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων και λήψη σχετικής απόφασης
5. Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 άρθρο 24 του Ν. 4479/2017
6. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων
7. Εξέταση απόψεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την με αρ. πρωτ.: 8172/26-5-17 ένσταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλυμνίων της Κοινοπραξίας με την επωνυμία Κ/Ξ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. Ανάδοχος του έργου ΄΄Χ.Υ.Τ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΑΜΑΝΟΥ – ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΑΦΑ΄΄ κατά της απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί επιστροφής του 7ου Λογαριασμού τόκων υπερημερίας
8. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλυμνίων και της Ανωνύμου Ναυτιλιακής Εταιρείας Καλύμνου(Α.Ν.Ε.Κ.) για την υποβολή για ένταξη πράξης με τίτλο «Προμήθεια οχηματαγωγού πλοίου» στα πλαίσια της πρόσκλησης του Άξονα 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου
9. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» Άξονα Προτεραιότητας 5 με τίτλο: «Ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθμιση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών λιμενικών συνδέσεων των μικρών νησιών της Περιφέρειας
10. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Π/Υ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου
11. Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου
12. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για εξέταση αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού επί διαφοράς σε σύμβαση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην παλαιά Δημοτική Αγορά της Καλοτίνας συζ. Γεωργίου Καμπουράκη
13. Γνωμοδότηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδ. Ονομασία “1001951”-ΣΚΑΛΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ” στη θέση “ΚΟΥΜΟΥΛΙΑ” του Δήμου Καλυμνίων, Νήσου Καλύμνου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, της εταιρείας “VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.”»
14. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στον Σκυλλά Εμμανουήλ του Νικολάου- Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος για έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (άρθρο 4 παρ. 1α Π.Δ. 80/2016) -Έγκριση δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης
15. Διάθεση πίστωσης για επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων
16. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
17. Αντικατάσταση μελών Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής
18. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής-βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών
19. Έγκριση μετακίνησης αιρετών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ποθητός Μαγκούλιας

Διαβάστηκε 1152 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017 13:55

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.