Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023 14:09

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Καλείσθε να συμμετέχετε στη δημόσια έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την  17η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 17:00  για λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με :

  • τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (Α΄136): «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές επείγουσες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 41, 78 και 74
  • την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 46731/13.07.2022 με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)» 
  1. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027 σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526/31.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών ( ΑΔΑ:9ΡΥΦ46ΜΤΛ6-49Σ)

         

 Η σύγκληση της ως άνω συνεδρίασης, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι σύμφωνα με το υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526/31.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών ( ΑΔΑ:9ΡΥΦ46ΜΤΛ6-49Σ), η προθεσμία υποβολής σχεδίων πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων (Α’ ΦΑΣΗ) είναι έως τη Δευτέρα 20-2-2023. Πρέπει λοιπόν άμεσα το Δ.Σ. να λάβει απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα και επειδή ,όπως είναι ήδη γνωστό, τα λειτουργικά συστήματα του Δήμου δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως εξαιτίας της κυβερνοεπίθεσης, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Διαβάστηκε 624 φορές

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.