Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις
Διαγωνισμοί-Προσκλήσεις

Διαγωνισμοί-Προσκλήσεις (168)

Τα μέλη του Μητρώου Μη.Μ.Ε.Δ. Δήμου Καλυμνίων, είναι οι ακόλουθοι/ες (σε αλφαβητική σειρά):

  1. Γκιννής Χρυσοβαλάντης, ΤΕ
  2. Ζωγραφάκης Μιχαήλ, ΠΕ
  3. Καμμά Στέλλα, ΤΕ
  4. Κενενούνης Παναγιώτης, ΤΕ
  5. Κλήμης Δημήτριος, ΤΕ
  6. Κουτούζη Μαρία, ΠΕ
  7. Λογιωτάτου Δέσποινα, ΠΕ
  8. Μπαϊράμης Μιχαήλ, ΤΕ
  9. Ρήγας Μικές, ΤΕ
  10. Τρικοίλη Καλλιόπη, ΠΕ

 

Πατήστε στο συνημμένο για να δείτε λεπτομέρειες για τη διακήρυξη.