Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 10:48

Μέλη ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Μη.Μ.Ε.Δ.)

Τα μέλη του Μητρώου Μη.Μ.Ε.Δ. Δήμου Καλυμνίων, είναι οι ακόλουθοι/ες (σε αλφαβητική σειρά):

  1. Γκιννής Χρυσοβαλάντης, ΤΕ
  2. Ζωγραφάκης Μιχαήλ, ΠΕ
  3. Καμμά Στέλλα, ΤΕ
  4. Κενενούνης Παναγιώτης, ΤΕ
  5. Κλήμης Δημήτριος, ΤΕ
  6. Κουτούζη Μαρία, ΠΕ
  7. Λογιωτάτου Δέσποινα, ΠΕ
  8. Μπαϊράμης Μιχαήλ, ΤΕ
  9. Ρήγας Μικές, ΤΕ
  10. Τρικοίλη Καλλιόπη, ΠΕ

 

Διαβάστηκε 1107 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019 11:04