Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 13:17

Διαγωνισμός για την προμήθεια "Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Καλυμνίων"

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη.

Πατήστε εδώ για να δείτε την διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για το τυποποιημένο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης.

Διαβάστηκε 1454 φορές