Πέμπτη, 18 Μαϊος 2017 14:08

Διαγωνισμός για την υπηρεσία "Καθαριότητα των Εσωτερικών Χώρων Κτηρίων και Παραρτημάτων του Δήμου Καλυμνίων"