Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016 14:58

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο "Αποκατάσταση τμημάτων τοιχίων αντιστήριξης οδών στην Περιοχή Βουκολιά Πανόρμου Δήμου Καλυμνίων"