Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις
Διαγωνισμοί-Προσκλήσεις

Διαγωνισμοί-Προσκλήσεις (165)

Ο Δήμος Καλυμνίων αναζητά ακίνητο προς μίσθωση για τις ανάγκες του 2ου Γενικού Λυκείου Καλύμνου.

Ως εκ τούτου το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή Ενορίας Αναστάσεως Πόθιας, και σε ακτίνα όχι μεγαλύτερη των 100 μέτρων από το Κεντρικό Συγκρότημα του 2ου Λυκείου.

Προς τον σκοπό αυτό ο Δήμος προέβη στην έκδοση σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας (ΑΔΑ:Ψ3Μ9ΩΕΞ-0ΘΕ), η οποία είναι αναρτημένη  στο πίνακα ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλυμνίων https://www.kalymnos.gov.gr

 Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να  εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 20 μέρες , από 3/3/2023 έως και 23/3/2023 .

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τλφ 2243051601, 6984789054  κ. Ρηνιού Καλλιόπη.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

                                                                ΤΣΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ   

 

*** Πατήστε στα συνημμένα αρχεία.

Σελίδα 1 από 12