Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 09 Μαρτίου 2022 14:11

Δελτίο τύπου από Ελληνικό Κτηματολόγιο

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Με την υπ’ αριθμ. 173/6/17-02-2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Ελληνικό  Κτηματολόγιο (ΦΕΚ Β1015), που εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 7 ν.4512/2018, αποφασίστηκε η κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλύμνου και η έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Καλύμνου του Κτηματολογικού Γραφείου Καλύμνου. Περαιτέρω, πάλι με την ως άνω υπ’ αριθμ. 173/6/17-02-2022 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Ελληνικό  Κτηματολόγιο (ΦΕΚ 1015) ορίστηκε ότι, από την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Καλύμνου του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου , τα καθήκοντα της θέσης Προϊσταμένου του Υποκαταστήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 6 του ν.4512/2018, θα ασκούνται από την Προϊσταμένη του Υποκαταστήματος Καλύμνου, Ιωάννου-Τρικοίλη Ελένη του Ζήνωνος.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.172/7/14-02-2022 (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 768/18.02.2022) απόφαση του Δ.Σ. του φορέα Ελληνικό  Κτηματολόγιο, το ωράριο συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα ορίζεται ως εξής:

α) κατάθεση και παραλαβή αιτήσεων (πράξεις – πιστοποιητικά): 08:30-13:30

β) παράδοση και παραλαβή πιστοποιητικών, αντιγράφων και διαγραμμάτων:  08:30-14:00

γ) έρευνα βιβλίων και λοιπών τηρουμένων αρχείων: 10:00 – 14:00

Πέραν των ανωτέρω, ενημερώνεται το κοινό ότι, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.ktimatologio.gr οι πολίτες και οι επαγγελματίες, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου, για τη διενέργεια έρευνας, έκδοση πιστοποιητικών και υποβολή εγγραπτέων πράξεων, όπως ορίζεται στο νόμο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ktimatologio.gr – έντυπα κτηματολογίου σε λειτουργία.

Η καταβολή των πάσης φύσεως τελών και δικαιωμάτων, θα γίνεται πλέον μέσω τραπεζικών πληρωμών (1. Κάρτα-pos και 2. κατάθεση με κωδικό πληρωμής ή επιταγή, κατά περίπτωση-για ποσά άνω των 200 ευρώ κατά προτίμηση).

Διαβάστηκε 161 φορές