Διαβουλεύσεις

Δημόσια διαβούλευση για τον κανονισμό χερσαίας ζώνης λιμένων Καλύμνου-Ολοκληρώθηκε

Κάλυμνος, 21-3-2016

 

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση για τον Κανονισμό χρήσης της χερσαίας ζώνης του λιμένα Καλύμνου, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας (www.portofkalymnos.com) και να υποβάλουν τις έγγραφες παρατηρήσεις τους, στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου έως και την 1η Απριλίου 2016.

Με εκτίμηση, 

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός

 

*** Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τον υπό διαβούλευση Κανονισμό καθώς και τη σχετική πρόσκληση.

Κανονισμός χρήσης χερσαίας ζώνης λιμένων Καλύμνου (PDF)

Ενημέρωση για διαβούλευση (PDF)

Εκτύπωση Email

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση