Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επι-τροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην αίθουσα…
Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016 14:22

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Κάλυμνος, 17-2-2016 Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην…
Κάλυμνος, 17-2-2016 Ο Δήμος Καλυμνίων, με την υπ’ αριθμ. 52/2016 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποδέχθηκε τον παρακάτω εξοπλισμό, συνολικής…
Κάλυμνος, 15-2-2016 Προς: Αντιδημάρχους 1.Διά της παρούσης καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί…
Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016 19:47

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Κάλυμνος, 12-2-2016 Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην…