Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες. Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης Ψερίμου και Τελένδου (PDF)
Κάλυμνος, 29-2-2016 Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην…
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες. Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Τροχήλατων Πλαστικών Κάδων Μηχανικής Αποκομιδής 1.100 Λίτρων…
Κάλυμνος, 29-2-2016 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο…
Κάλυμνος, 29-2-2016 Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην…