Κάλυμνος, 13-5-2016 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο…
Κάλυμνος, 13-5-2016 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο…
Κάλυμνος, 13-5-2016 Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη* συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην…
Κάλυμνος, 13-5-2016 Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην πρώην…
Κάλυμνος, 10-5-2016 Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη* συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην…