Με το παρόν ενημερώνουμε τους συμπατριώτες και συμπατριώτισσές μας ότι κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον Κον. Θεοδωράτο Διονύσιο, Εμπορικό Διευθυντή…
Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια "Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Καλυμνίων" (PDF)
Κάλυμνος, 27-6-2016 Διά της παρούσης καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στην…
Κάλυμνος, 27-6-2016 Διά της παρούσης καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα διεξαχθεί…
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο "Αποκατάσταση τμημάτων τοιχίων αντιστήριξης οδών στην Περιοχή Βουκολιά Πανόρμου Δήμου Καλυμνίων" (PDF)