Επιτροπές

*** Τα μέλη παρατίθενται με αλφαβητική σειρά, ανά επιτροπή ***

Οικονομική Επιτροπή

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Γιάννης Γαλιμιτάκης -  Πρόεδρος

2. Μουσελλής Εμμανουήλ - Αντιπρόεδρος

3. Διακομιχάλης Δημήτρης

4. Μαργαρίτης Νικόλαος 

5. Τηλιακός Σακελλάρης

6. Τρικοίλης Γιώργος

7. Φρατζής Νέστωρ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

8. Αλεξανδράκη Μαρία 

9. Ζωϊδης Παντελής

10. Λελέκης Μιχάλης

 11. Μελάς Γιώργος

12. Πλάτσης Χαράλαμπος 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ρήγας Μικές - Πρόεδρος

2. Μαγκάκης Ιωάννης - Αντιπρόεδρος

3. Διαμαντής Γιάννης

4. Κορφιάς Σεβαστός 

5. Μελάς Γιώργος 

6. Πέρος Γιώργος 

7. Ψαρομπά Σεμίραμις 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

8. Αλεξανδράκη Μαρία

9. Ζαϊρης Κώστας  

10. Ζερβός Σακελλάρης 

11. Μαύρος Γεώργιος 

12. Πλάτσης Χαράλαμπος 

 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αρ. απόφ. 79/2016)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Φρατζής Νέστωρ, Πρόεδρος

2. Τριανταφύλλου Ειρήνη, Αντιπρόεδρος

3. Κορφιάς Νικόλαος, Γραμματέας

4. Καναβούρη Ευαγγελία

5. Γιαννικουρής Νικήτας

6. Πουγούνια Ειρήνη

7. Εργάς Τυρίκος-Πανορμίτης

8. Ιακώβου Ιωάννης

9. Κορφιάς Στέφανος

10. Μαραγκού Αγγελική

11. Τσένας Χρήστος

12. Νομικάριος Ιωάννης

13. Ρούσσος Μιχαήλ

14. Μαρκαντωνάκης Παναγιώτης

15. Εργάς Στέφανος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Τσάκου Γεωργία - Εκπρόσωπος μείζονος μειοψηφίας 

2. Σέντε Σεβαστή - Εκπρόσωπος ελάσσονος μειοψηφίας 

3. Τρικοίλη Αργυρώ 

4. Ρωΐμπα Φωτεινή 

5. Ιερομονάχου Αικατερίνη - Εκπρόσωπος ελάσσονος μειοψηφίας 

6. Βασιλακοπούλου Αγγελική - Εκπρόσωπος ελάσσονος μειοψηφίας

7. Μακρυλλός Νικήτας

 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

1. Καλαθιανάκης Άγγελος, εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου 

2. Χατζηδάκης Κυριάκος, επίτιμος πρόεδρος Αναγνωστηρίου «Αι Μούσαι» 

3. Τσαγκάρης Νικόλαος, εκπρόσωπος Συλλόγου Ξενοδόχων 

4. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος, εκπρόσωπος Αναγνωστηρίου «Αι Μούσαι» 

5. Ολυμπίτης Φίλιππας, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων ΑμΕΑ 

6. Γαβαλάς Ιωάννης, εκπρόσωπος του αγροτικού συνεταιρισμού μελισσοκόμων 

7. Κατσοτούρχης Γεώργιος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Παράκτιας Αλιείας 

8. Μίχα Μαγκούλια Μαρία, εκπρόσωπος του Καλλιτεχνικού Συλλόγου 

9. Πατήρ Μελάς, εκπρόσωπος του Σωματείου Πολυτέκνων 

10. Τεζάρης Γεώργιος, εκπρόσωπος Σωματείου Ταξί 

11. Τρικοίλης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος Αθλητικού Συλλόγου Βαθύ 

12. Σαμάρκου Τασούλα, εκπρόσωπος συλλόγου «Αμφιπετράν» 

13. Καρδούλιας Ιωάννης, εκπρόσωπος λογιστών 

14. Πιζάνια Μόνικα, εκπρόσωπος πολιτιστικού συλλόγου «Αμόνι» 

15. Τρικοίλη Ειρήνη, εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων 

16. Χανάκη Μαρία, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων 3ου Γυμνασίου 

17. Λαμπρινός Ιωάννης, εκπρόσωπος Συλλόγου Δασκάλων 

18. Νυστάζος Ηλίας, εκπρόσωπος συλλόγου αιμοδοτών 

19. Παπανικόλα Ευδοκία, εκπρόσωπος τουριστικών πρακτόρων 

20. Παντελής Γεώργιος, συνταξιούχος ναυτικός 

21. Νομικάριος Ιωάννης, εκπρόσωπος του Σωματείου Εφέδρων Αξιωματικών 

22. Τσαγκάρης Ιωάννης, εκπρόσωπος κρεοπωλών 

23. Κορφιά Καλοτίνα, εκπρόσωπος ιατρών 

24. Αποστολάτος Γεράσιμος. Εκπρόσωπος ιατρικού συλλόγου 

25. Ράγκος Παναγιώτης, εκπρόσωπος συλλόγου «Απόλλων» 

26. Πουλάς Μικές, εκπρόσωπος αυτοκινητιστών 

27. Τσουλφά Άννα, εκπρόσωπος συλλόγου αυτοδυτών γυναικών 

28. Κούρου Παρασκευή, εκπρόσωπος νεολαίας 

29. Διαμαντή Αικατερίνη, εκπρόσωπος νεολαίας 

30. Ανυφαντής Σεραφείμ, δημότης 

31. Καλλίας Σάκης, δημότης 

32. Κατέρης Παναγιώτης, δημότης 

33. Μηλιανός Μιχαήλ, δημότης 

34. Καρδούλιας Δημήτρης, δημότης 

35. Φράγκου Ελένη, δημότης 

36. Μακρυνάκης Κώστας, δημότης 

37. Τηλιακός Γεώργιος, δημότης 

38. Βεζυρόπουλος Ιωάννης, δημότης 

39. Τσαγκάρης Μιχαήλ, δημότης 

40. Μαρίνου Ειρήνη, δημότης 

41. Τρικοίλης Σακελλάριος, δημότης 

 

Δημοτική Επιτροπή Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Ορίζει ως Πρόεδρο και μέλη της επιτροπής τους κάτωθι: 

1. κ. Δήμαρχο ως Πρόεδρο της Επιτροπής 

2. κ. Μαγκάκη Ιωάννη, δημοτικό σύμβουλο μείζονος μειοψηφίας 

3. κ. Ψαρομπά Σεμίραμις, δημοτικό σύμβουλο ελάσσονος μειοψηφίας 

4. κ. Τυρίκου Ευαγγελία, εκπρόσωπο ελάσσονος μειοψηφίας 

5. εκπρόσωπο της ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση» 

6. Αλεξανδράκη Μαρία, δημοτική σύμβουλο πλειοψηφίας 

7. Βάλλα Μιχαήλ, δημοτικό σύμβουλο πλειοψηφίας 

8. Αποστολάτο Γεράσιμο, ιατρό 

9. Σεργίου Θεόδωρο, υπάλληλος του Δήμου, Κοινωνικός Λειτουργός

 

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Καλυμνίων 

1. Αλεξανδράκη Μαρία, Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρος 

2. Καναβούρη Βαλαντούλα

3. την κ. Φράγκου Κλήμη Νώτα εμπειρογνώμονα σε θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές 

4. την κ. Ιερομονάχου Αικατερίνη 

5. τον κ. Σεργίου Θεόδωρο, στέλεχος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου στο οποίο περιλαμβάνει γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

6. εκπρόσωπο της γυναικείας οργάνωσης «ΗΡΑ» 

7. εκπρόσωπο της γυναικείας οργάνωσης Αυτοδυτών Καλύμνου «Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ» 

8. εκπρόσωπο της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Γυναικών Καλύμνου «Παναγία Υπαπαντή»

Επιτροπή απογραφής για τον Παιδικό Βρεφονηπιακό Σταθμό – ΜΑΝΑ – Ιωάννα Καρπάθιου

1. Φρατζή Νέστωρ 

2. Γλυνάτση Ποθητό 

3. Φλώρου Μαρία 

 

Επιτροπή Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων

1. Ιωάννη Γαλουζή, Δήμαρχο ως πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρωτή του τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 

2. Τρικοίλη Γεώργιο δημοτικό σύμβουλο πλειοψηφίας με αναπληρωτή του τον Φρατζή Νέστωρ 

3. Μουσελλή Εμμανουήλ δημοτικό σύμβουλο μείζονος μειοψηφία με αναπληρωτή του τον Λελέκη Μιχαήλ

 

Επιτροπή Καταστροφής Αντικειμένων

1. Για αντικείμενα Ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαργαρίτης Νικόλαος ως Πρόεδρος, Ζωΐδης Παντελής δημοτικός σύμβουλος ελάσσονος μειοψηφίας και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Γουρλάς Νικόλαος με αναπληρωτή την Τρικοίλη Καλλιόπη. 

2. Για αντικείμενα που έχουν σχέση με Η/Υ, οθόνες, fax, εκτυπωτές, Φωτοαντιγραφικά Μηχανήματα scanner κλπ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαργαρίτης Νικόλαος ως Πρόεδρος, Ζωΐδης Παντελής δημοτικός σύμβουλος ελάσσονος μειοψηφίας και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Ροδίτης Δημήτρης με αναπληρωτή τον Ρέβελα Αθανάσιο.

 

Δημοτική Επιτροπή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Μαργαρίτης Νικόλαος Πρόεδρος 

2. Μάγκος Ιωάννης 

3. Τριαντάφυλλος Νεκτάριος 

4. Κάτρης Μιχαήλ 

5. Κατσοτούρχης Ιωάννης 

6. Χειλά Βαλαντούλα 

7. Ροδίτη Πετράντα 

8. Τρικοίλης Μάνος Εκ/πος ΥΔΝΑ 

9. Τσουλφά Άννα Εκ/πος Αυτοδύτριων 

10. Τρικοίλη Ειρήνη Εκ/πος Γονέων και Κηδεμόνων 

11. Ζερβός Γιώργος Εκ/πος Προσκόπων 

12. Γαβαλάς Ιωάννης Εκ/πος Μελισσοκόμων 

13. Παντελάκη Ματούλα Πολίτης 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κασάρας Ιωάννης 

2. Ζωΐδης Παντελής 

3. Εργάς Στέφανος 

4. Ζερβός Αντώνιος 

5. Τσαγκάρη Καλλιόπη Εκ/πος ΥΔΝΑ 

6. Θεοδωρίδου Ειρήνη Εκ/πος Αυτοδύτριων 

7. Τσαγκάρης Ιωάννης Εκ/πος Γονέων και Κηδεμόνων 

8. Κάτρης Γιώργος Εκ/πος Προσκόπων 

9. Κλήμης Σακελλάριος Εκ/πος Μελισσοκόμων 

 

Επιτροπή Παραλαβής Έργων

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

3. Κορφιάς Σεβαστός 

4. Μελάς Γεώργιος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

3. Αλεξανδράκη Μαρία 

4. Βάλλας Μιχαήλ 

 

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (αρ. απόφασης 98/2016)

1. Μαγκούλιας Ποθητός Πρόεδρος 

2. Γαλουζής Σκεύος, Αντιπρόεδρος

3. Αδαμαντία Σαμίου, Γραμματέας 

4. Στάλα Σεβαστή

5. Μαγκάκη Ειρήνη

6. Καλογερή Ντίνα

7. Πετράκης Παναγιώτης

8. Τρικοίλη Ειρήνη

9. Μαύρος Γεώργιος

10. Συνδικάκη Εύη

11. Χατζηλάου Αικατερίνη

12. Κατσοτούρχης Ιωάννης

 

 

Δημοτική Επιτροπή Σε θέματα αναρριχητικού τουρισμού

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Φρατζής Νέστωρ Δημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος 

2. Πέρρος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος 

3.Ρήγας Μικές Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας 

4. Ζαΐρης Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας 

5.Τρικοίλης Αναστάσιος Εκπ/πος Μείζονος Μειοψηφίας 

6.Θανάτσης Γεώργιος Εκπ/πος Ελάσσονος Μειοψηφίας 

7. Καμπούρης Θεόφιλος Εκπ/πος Ελάσσονος Μειοψηφίας 

8. Βάλλας Βασίλειος Εκπ/πος Ελάσσονος Μειοψηφίας 

9.Αλέξανδρος Ιστατκωφ Εκπ/πος Ομάδας Διάσωσης 

10. Κλώντ Ιντουξ Εκπ/πος Αναρριχητών 

11. Τσαγκάρη Καλλιόπη Εκπ/πος Εμπειρ/νων Σε Σχετικά Θέματα 

12.Ρωμανού Αλεξάνδρα Εκπ/πος Εμπειρ/νων Σε Σχετικά Θέματα 

13. Λαγούδη Σοφία Εκπ/πος Εμπειρ/νων Σε Σχετικά Θέματα 

14. Καρδούλιας Νομικός Εκπ/πος Εμπειρ/νων Σε Σχετικά Θέματα 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.Ξανθίπη Γεράκη Εκπ/πος Ομάδας Διάσωσης 

2. Ματθέος Αναστάσιος Εκπ/πος Μείζονος Μειοψηφίας 

3. Παπαμιχαήλ Θεόφιλος Εκπ/πος Ελάσσονος Μειοψηφίας 

4. Μαΐλης Σακελλάρης Εκπ/πος Ελάσσονος Μειοψηφίας

 

Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Φρατζής Νέστωρ Δημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος 

2. Γαλιμιτάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας 

3.Μαρινος Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας 

4. Κορφιας Σεβαστός Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας 

5.Αλεξανδράκη Μαρία Δημοτική Σύμβουλος Πλειοψηφίας 

6.Καλαντζής Παναγιώτης Εκπ/πος Μείζονος Μειοψηφίας 

7. Βεζυροπούλου Μαρία Εκπ/πος Ελάσσονος Μειοψηφίας 

8. Παστρικός Νικόλας Εκπ/πος Ελάσσονος Μειοψηφίας 

9.Μαίλλη Καλλιόπη Εκπ/πος Ελάσσονος Μειοψηφίας 

10. Τσαγγάρης Νικόλαος Εκπ/πος Ξενοδόχων 

11. Δελαπόρτα Νομική Εκπ/πος Συλλόγου Ενοίκ/νων δωματίων 

12.Πούλλας Μικές Εκπ/πος Συλλόγου Ταξί 

13. Καλαθιανάκης Άγγελος Εκπ/πος Συλλόγου Εμπόρων 

14. Πασσά Ευδοκία Εκπ/πος Συλλόγου Ζυθεστιατόρων 

15.Ψαρομπάς Βασίλειος Εκπ/πος Τουριστικών Πρακτόρων 

16. Φράγκου Ελένη Καθηγ. Ξένων Γλωσσών 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.Καλόμοιρος Πανορμίτης Εκπ/πος Μείζονος Μειοψηφίας 

2. Λεβέντης Εμμανουήλ Εκπ/πος Ελάσσονος Μειοψηφίας 

3. Μαγκάκης Ιωάννης Εκπ/πος Ελάσσονος Μειοψηφίας 

4. Χούλης Σακελλάρης Εκπ/πος Ελάσσονος Μειοψηφίας

5. His Peros Danielle 

6. Μιχαήλ Τσουγκράνης

 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Πλάτσης Χαράλαμπος – Πρόεδρος 

2. Σιδερής Στράτος

3. Ηλιού Μιχάλης 

4. Ρογαλίδη Βαρβάρα

5. Θεοφιλίδης Ιωάννης 

6. Μαστροκούκος Ιωάννης

7. Οικονόμου Θεμιστοκλής

8. Τσαγκάρης Ιωάννης

9. Λουλακάκη Ειρήνη

10. Κόκκινος Νομικός

11. Λαμπρινός Ιωάννης

12. Αλαχούζος Αντώνης

13. Κουμουνδούρου Ελένη

14. Αλευροφά Μαρία

15. Χατζηλάου Αικατερίνη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μανιά Βαλαντούλα  

2. Ζαχαρίου Ζαχαρίας

3. Ζαμάγια Ανθούλα 

4. Σδρέγα Ειρήνη 

5. Σουσαφίρη Χρυσούλα - Εκπρόσωπος ελάσσονος μειοψηφίας 

6. Ευστρατίου Ευαγγελία - Εκπρόσωπος ελάσσονος μειοψηφίας

 

Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών και Μεταφορών για το 2014

Για εργασίες – μεταφορές προϋπολογισμού έως 2.934,70€ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κορφιάς Σεβαστός 

2. Μελάς Γεώργιος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μαργαρίτης Νικόλαος 

2. Πέρος Γεώργιος 

- Για εργασίες – μεταφορές προϋπολογισμού άνω των 2.934,70 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κορφιάς Σεβαστός 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Μελάς Γεώργιος

 

Δημοτικής Επιτροπής Τοπικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εμπορίου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Διαμαντής Ιωάννης Δημοτ. Σύμβουλος Πρόεδρος 

2. Πέρος Γεώργιος Δημοτ. Σύμβουλος Πλειοψηφίας 

3. Ζεμπιλάς Κων/νος Εκπρόσωπος Μείζονος Μειοψηφίας 

4. Κουκουβά Κατίνα Εκπρόσωπος Ελάσσονος Μειοψηφίας 

5. Ράδος Κων/νος Δημότης 

6. Γκουρβέλος Γεώργιος Δημότης 

7. Μαρίνος Ιωάννης Δημότης 

8. Βεζυρόπουλος Ιωάννης Δημότης 

9. Καλαθιανάκης Άγγελος Δημότης 

10. Καμπούρης Θεοφίλης Δημότης 

11. Καμπούρης Γεώργιος Δημότης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Τσεσμελής Μιχαήλ Δημότης 

2. Καρδούλιας Νομικός Δημότης 

3. Κατσίνης Κων/νος Δημότης 

4. Πανάτου Μαρία Δημότης 

5. Παπαμιχαήλ Θεοφίλης Δημότης 

6. Στάλας Γεώργιος Δημότης 

 

Δημοτική Επιτροπής Καταγραφής και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Γαλιμιτάκης Ιωάννης Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος 

2. Τρικοίλης Μιχαήλ εκπρόσωπος μείζονος μειοψηφίας 

3. Διακομιχάλης Δημήτριος δημοτικός σύμβουλος ελάσσονος μειοψηφίας 

4. Παπάζογλου Γεώργιος εκπρόσωπος ελάσσονος μειοψηφίας 

5. Ζερβός Αντώνιος εκπρόσωπος ελάσσονος μειοψηφίας 

6. Ρήγας Ιωάννης 

7. Μαρκαντωνάκης Παναγιώτης 

8. Καλικάτζαρος Μικές 

9. Ψαράς Γεώργιος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ζερβός Σακελλάριος 

2. Θανάτσης Γεώργιος 

3. Χατζηθέμελης Μιχαήλ 

4. Μαΐλλης Θέμελης 

5. Ζαΐρης Νικόλαος 

6. Αλαχούζος Μιχαήλ 

7. Σεβαστός Κορφιάς 

8. Παλαμαριζής Γεώργιος

 

Δημοτικής Επιτροπής Αθλητισμού

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Πλάτσης Χαράλαμπος Δημοτικός Σύμβουλος-Πρόεδρος 

2. Κουλλιάς Εμμανουήλ Εκπρόσωπος Μείζονος Μειοψηφίας 

3. Γιαννικουρής Νικήτας Εκρόσωπος Ελάσσονος Μειοψηφίας 

4. Αλαχιώτης Στέλιος Εκρόσωπος Ελάσσονος Μειοψηφίας 

5. Κοτόρου Μαρία Εκρόσωπος Ελάσσονος Μειοψηφίας 

6. Κορφιάς Νικόλαος Δημότης 

7. Κουτελλάς Ξενοφών Δημότης 

8. Τρικοίλης Εμμανουήλ Δημότης 

9. Ανθούλης Μιχάλης Δημότης 

10. Νομικάριος Ιωάννης Δημότης 

11. Μαχίνης Αθανάσιος Δημότης 

12. Κουλιανός Παναγιώτης Δημότης 

13. Καρδούλιας Ιωάννης Δημότης 

14. Γκουρβέλος Γεώργιος Δημότης 

15. Οικονόμου Εμμανουήλ Δημότης 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Καμπούρης Γεώργιος 

2. Πέρος Χαράλαμπος 

3. Σβύνος Γεώργιος 

4. Παπαμιχαήλ Θεοφίλης 

5. Βάλλας Βασίλης 

6. Τρουμουλιάρης Ιωάννης 

 

Επιτροπή Κοπής Δέντρων

1. Μικές Ρήγας Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος 

2. Μαγκάκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Μείζονος Μειοψηφίας 

3. Ζωΐδης Παντελής Δημοτικός Σύμβουλος Ελάσσονος Μειοψηφίας 

4. Χειλά Βαλαντούλα Εκπρόσωπος Ελάσσονος Μειοψηφίας 

5. Ζερβός Αντώνιος Εκπρόσωπος Ελάσσονος Μειοψηφίας 

6. Κουτούζη Μαρία Γεωπόνος Δήμου Καλυμνίων η οποία θα εκτελεί χρέη γραμματέα.

 

 

.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates

Επικοινωνία

Δήμος Καλυμνίων, Ενορία Χριστού, Κάλυμνος 85200
email: mok@kalymnos.gr
Ληξιαρχείο- Δημοτολόγιο
Τηλ: 22433 60128, 130, Φαξ: 22433 60131
Δημοτολόγιο
Τηλ: 22433 60129
Γραμματεία
Τηλ: 22433 60121, 122, Φαξ: 22433 60123
Γραφείο Επικοινωνίας Δημάρχου
Τηλ: 22433 60105, 106

Ο Καιρός

Mostly sunny

17°C

Kalymnos

Mostly sunny
Humidity: 71%
Wind: N at 28.97 km/h
Friday
Sunny
12°C / 18°C
Saturday
Sunny
12°C / 17°C
Sunday
Mostly sunny
11°C / 17°C
Monday
Partly cloudy
12°C / 17°C