Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 14:34

Ανακοίνωση για την κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές διαγωνισμού έτους 2017

Κάλυμνος, 21-6-2017

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α’/27-10-2011).


2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β’/07.11.2011).
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει συσταθεί στη Γ.Γ. Υποδομών το Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων & Μελετών κατ’ εφαρμοφή της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147).
6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για δημόσια σύμβαση έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 23-6-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές διαγωνισμού έτους 2017 ,των έργων :
1. Προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 1.000.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
2. Προϋπολογισμού μικρότερου του 1.000.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Στην κλήρωση των μελών θα μετέχουν οι υπάλληλοι :
1. ΜΠΑΛΛΑΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
2. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4. ΛΟΓΙΩΤΑΤΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
5. ΚΕΝΕΝΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6. ΚΛΗΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τ.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7. ΚΑΜΜΑ ΣΤΕΛΛΑ Τ.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
8. ΡΗΓΑΣ ΜΙΚΕΣ Τ.Ε. ΝΑΥΠΗΓΩΝ
9. ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. (http://www.kalymnos.gov.gr)


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α.α.

Διαβάστηκε 234 φορές
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates

Επικοινωνία

Δήμος Καλυμνίων, Ενορία Χριστού, Κάλυμνος 85200
email: mok@kalymnos.gr
Ληξιαρχείο- Δημοτολόγιο
Τηλ: 22433 60128, 130, Φαξ: 22433 60131
Δημοτολόγιο
Τηλ: 22433 60129
Γραμματεία
Τηλ: 22433 60121, 122, Φαξ: 22433 60123
Γραφείο Επικοινωνίας Δημάρχου
Τηλ: 22433 60105, 106

Ο Καιρός

SP_WEATHER_BREEZY

17°C

Kalymnos

SP_WEATHER_BREEZY
Humidity: 66%
Wind: SE at 46.67 km/h
Sunday
Windy
14°C / 18°C
Monday
Partly cloudy
14°C / 17°C
Tuesday
Scattered thunderstorms
13°C / 17°C
Wednesday
Partly cloudy
12°C / 18°C